بررسی نوع روغن جهت روغن کاری کفشک لغزشی

بررسی نوع روغن جهت روغن کاری کفشک لغزشی

25 فروردین1399
 بررسی نوع روغن جهت روغن کاری کفشک لغزشی

 بررسی اثر نوع روغن مورد استفاده جهت روغن کاری کفشک راهنمای لغزشی

چکیده مقاله:

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های ایجاد شده در ساختمان سازی و بلند مرتبه سازی استفاده از آسانسورها بسیار گسترده شده است این موضوع در کشور ما نیز با رشد شدید شهر نشینی و کمبود فضا های مسکونی و افزایش بلند مرتبه سازی شدیدا افزایش پیدا کرده است ولی آسانسور ها وسایلی هستند که نیاز فراوان به سرویس های بلند مدت و کوتاه مدت بسیار زیادی دارند و این نیاز و عدم آگاهی فنی بسیاری از سرویس کاران در سالهای گذشته و حال باعث شده است تا با رفتار های اشتباه خود و عدم استفاده از روغن های مناسب و با کیفیت جهت انجام سرویس کاری آسانسور باعث صدمات اقتصادی و مالی پنهان بسیار به جامعه و مصرف کنندگان شده و میشوند که در صورتیکه این روند ادامه یابد باعث افزایش هزینه جاری بسیار سنگین به مصرف کنندگان آسانسور های موجود در کشور می شود. با توجه به اینکه حجم فوق العاده زیادی از آسانسور های موجود در کشور باسرعت 1 متر بر ثانیه کار می کنند و این نوع آسانسور ها از کفشک هی لغزشی استفاده می نمایند که بصورت مداوم باید روغن کاری بگردد افزایش راندمان در این قسمت از آسانسورها باعث صرفه جوی بسیار زیادی در مصرف انرژی مصرفی آسانسور و افزایش عمر قطعات مستقیم وغیر مستقیم با آسانسور می گردد. شاید این تلفات در اول نا چیز به نظر آید ولی این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که یک اشتباه در نوع روغن مورد استفاده در یک آسانسور 6 نفره با ظرفیت 450 کیلو گرم باعث افزایش مصرف پیک آسانسور تا 1200 وات می گردد که در صورت محاسبه در طول یک ماه کاری فقط در مصرف برق یک ساختمان مبلغقابل توجهی صرف تلفات بی مورد میگردد . حال با توجه به این موضوع و باورهای غلط در انتخاب نوع روغن و روانساز جهت کفشک های راهنما می توانید حدودا محاسبه کنید که چه میزان انرژی در کشور در حال تلف شدن به خاطر عدم استفاده از روان ساز صحیح می باشد و چه هزینه هنگفتی از جیب مصرف کنندگان بدون استفاده مفید خارج می شود و چه فشار بر شبکه برق کشور وارد می کند.
https://www.civilica.com/Paper-ASANSOR05-ASANSOR05_004.html

نظرات
4.4 /5 20 5 1
ارسال نظر