تحلیل بهینه سازی چهارچوب کادر وزنه

تحلیل بهینه سازی چهارچوب کادر وزنه

25 فروردین1399
تحلیل بهینه سازی چهارچوب کادر وزنه

تحلیل بهینه سازی چهارچوب کادر وزنه

چکیده مقاله:

وزنه تعادل آسانسور Counterweight بخشی از سیستم آسانسور کششی است که به منظور بهره وری از حداکثر نیروی الکتروموتور و بالا بردن راندمان حرکت، در طرف مقابل و در جهت مخالف اتاقک آسانسور حرکت می کند. در این نوشتار بهینه سازی نوعی از وزنه تعادل که دارای چهارچوب می باشد و وزنه های سیمانی به صورت قطعات کشویی در آن قرار می گیرند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در تحلیل سازه ی مذکور از تحلیل های دستی، مبتنی بر اصول استاتیک و دینامیک سازه و نرم افزار SAP 2000 استفاده شده است. نیروهای وارده در حالت های استاتیکی و دینامیکی با اعمال ضرایب اطمینان معرفی شده درآیین نامه های آسانسور به اعضاء اعمال و نتایج با معیارهای پاسخگویی حالات حدی اعضای فولادی در آیین نامه ی طراحی آمریکا AISC 360 کنترل شده اند
https://www.civilica.com/Paper-ASANSOR08-ASANSOR08_004.html

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر