بررسی نوع روغن جهت روغن کاری کفشک لغزشی

بررسی نوع روغن جهت روغن کاری کفشک لغزشی

25 فروردین1399

بررسی اثر نوع روغن مورد استفاده جهت روغن کاری کفشک راهنمای لغزشی چکیده مقاله: در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های ایجاد شده در ساختمان سازی و بلند مرتبه سازی استفاده از آسانسورها بسیار گسترده شده است این موضوع در کشور ما نیز با رشد شدید شهر نشینی و کمبود فضا های مسکونی و افزایش بلند مرتبه سازی شدیدا افزایش پیدا کرده است ولی آسانسور ها وسایلی هستند که نیاز فراوان به سرویس های بلند مدت و کوتاه مدت بسیار زیادی دارند و این نیاز و عدم آگاهی فنی بسیاری از سرویس کاران در سالهای گذشته و حال باعث شده است تا با رفتار های اشتباه خود و عدم استفاده از روغن های مناسب و با کیفیت جهت انجام سرویس کاری آسانسور باعث صدمات اقتصادی و مالی پنهان بسیار به جامعه و مصرف کنندگان شده و میشوند که در صورتیکه این روند ادامه یابد باعث افزایش هزینه جاری بسیار سنگین به مصرف کنندگان آسانسور های موجود در کشور می شود. با توجه به اینکه حجم فوق العاده زیادی از آسانسور های موجود در کشور باسرعت 1 متر بر ثانیه کار می کنند و این نوع آسانسور ها از کفشک هی لغزشی استفاده می نمایند که بصورت مداوم باید روغن کاری بگردد افزایش راندمان در این قسمت از آسانسورها باعث صرفه جوی بسیار زیادی در مصرف انرژی مصرفی آسانسور و افزایش عمر قطعات مستقیم وغیر مستقیم با آسانسور می گردد. شاید این تلفات در اول نا چیز به نظر آید ولی این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که یک اشتباه در نوع روغن مورد استفاده در یک آسانسور 6 نفره با ظرفیت 450 کیلو گرم باعث افزایش مصرف پیک آسانسور تا 1200 وات می گردد که در صورت محاسبه در طول یک ماه کاری فقط در مصرف برق یک ساختمان مبلغقابل توجهی صرف تلفات بی مورد میگردد . حال با توجه به این موضوع و باورهای غلط در انتخاب نوع روغن و روانساز جهت کفشک های راهنما می توانید حدودا محاسبه کنید که چه میزان انرژی در کشور در حال تلف شدن به خاطر عدم استفاده از روان ساز صحیح می باشد و چه هزینه هنگفتی از جیب مصرف کنندگان بدون استفاده مفید خارج می شود و چه فشار بر شبکه برق کشور وارد می کند. https://www.civilica.com/Paper-ASANSOR05-ASANSOR05_004.html

جزئیات
تکنیک FMEA

تکنیک FMEA

18 فروردین1399

چکیده مقاله: آسانسور وسیله نقلیه عمومی دایمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت میکند و تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار میگیرد و عمومی ترین وسیله سفر عمودی در جهان است. در دهه های گذشته، آسانسورها و پله برقیها به یک ابزار ضروری برای بهبود زندگی در محیط شهری تبدیل شده اند؛ این در حالیست که آسانسور وسیله ای مکانیکی است و علیرغم تجهیز آن به وسایل و دستگاه های ایمنی، باز هم به طور ناگهانی و در اثر بروز عیوب مکانیکی یا الکتریکی، قطع برق اصلی ساختمان یا خطاهای انسانی متوقف میشود و یا سقوط و خرابی آن صدمات جانی و مالی فراوان و گاه جبران ناپذیری خواهد داشت. آسانسور به عنوان بخشی مهم در پروژه های عمرانی، ساختمانی و صنعتی که طرح و اجرای آن نیازمند مدیریت است و از اینرو ارتباطش با مبحث مدیریت پروژه به صورت کل و مدیریت ریسک به صورت جز، نیاز به شناسایی و بررسی ریسکها و نحوه مواجه ه با آنها را الزام میدارد. بر این اساس، شناسایی و ارزیابی ریسکها به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مدیریت ایمنی شناخته میشود که با ایجاد بستر اطلاعاتی مناسب، مدیر ایمنی را در انتخاب بهتر اقدامات کاهش ریسک یاری مینماید. با توجه به اهمیت انتخاب اقدامات کاهش ریسک تاکنون روش های مختلفی برای ارزیابی ریسک ایجاد و توسعه پیدا کرده است. در این تحقیق، ضمن شناسایی و معرفی ریسکهای آسانسور و بررسی علت ریسکها، تکنیک FMEA به عنوان تکنیکی پیشگیرانه و قابل انعطاف در تمامی جنبه های شناسایی و کنترل ریسک، معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیک مذکور با 9 گام اصلی شناسایی و ارزش گذاری ریسکهای ایمنی آسانسور و 5 گام فرعی به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه میپردازد. نتایج نشان میدهد سقوط افراد در داخل چاهک یا روی کابین آسانسور مهمترین ریسک در ایمنی آسانسور میباشد. https://www.civilica.com/Paper-CAUCONF01-CAUCONF01_0832.html

جزئیات