پروژه جناب آقای دکتر باریک بین خیابان کلاهدوز 13/1

پروژه جناب آقای دکتر باریک بین
خیابان کلاهدوز 13/1
1 دستگاه آسانسور گیرلس
با سرعت M/S  1
 7 توقف و ظرفیت 13 نفر
موتو سیکور ایتالیا و تابلوفرمان آرکل
درب سلکوم و ریل سوپرساورا اسپانیا


 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات