پروژه جناب آقای مهندس نجاتی

آسانسور گیربکس با ظرفیت 8 نفر - 8 توقف
خیابان دانشجو
کارفرما آقای مهندس نجاتی
موتور آلبرتو ساسی ایتالیا
تابلو فرمان آسانور تهران
سیم بکسل و تراول کابل اورجینال
کابین فوق لوکس

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات