پروژه خیابان امیریه آسانسور 6 نفره 5 توقف

آسانسور 6 نفره 5 توقف
کارفرما : جناب آقای مهندس سمائی
موتور ITAL ایتالیا ، تابلو فرمان آسانور تهران
سیم بکسل گوستاوولف اصل آلمان
تراول کابل 24 رشته چک

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات