پروژه صنایع امام موسی بن جعفر (ع)(وزارت دفاع)

دو دستگاه آسانسور گیربکس دوبلکس
1 دستگاه دو درب تونلی ، با سرعت 1 m/s  ، با 3 توقف و ظرفیت 13 نفر
1 دستگاه با سرعت 1 m/s  ، با 3 توقف و ظرفیت 6 نفر

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات