پروژه جناب آقای مهندس محمد طهماسبی خیابان جلال آل احمد 45

پروژه جناب آقای مهندس محمد طهماسبی
خیابان جلال آل احمد 45
1 دستگاه آسانسور گیربکس
7 توقف و ظرفیت 6 نفر

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات