پروژه کارخانه دوشان شرق نیشابور


دو دستگاه بالابر هیدرولیک
2 توقف با قابلیت جابه جایی بار و مسافر تا ظرفیت 1 تن

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات