پروژه جناب آقای دکتر محمد رضا طهماسبی خیابان جلال آل احمد 45

پروژه جناب آقای دکتر محمد رضا طهماسبی
خیابان جلال آل احمد 45
1 دستگاه آسانسور گیربکس
8 توقف و ظرفیت 6 نفر
موتور ایتال اصل ایتالیا

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات